Software WBSO subsidie 2020 Aanvragen


Gouden Kubus BV
Marktleider van WBSO subsidie voor software bedrijven, met ruim 20 jaar ervaring.
Wij specialiseren ons puur op software-ontwikkel subsidies en realiseren voor softwarebedrijven de hoogst mogelijke WBSO bedragen in de markt. Wij onderzoeken uw mogelijkheden scherper, breder en dieper en vinden zo groene WBSO randen die marktcollega's laten liggen. Een overstap kan u 50 tot 100% hogere WBSO bedragen opleveren. Natuurlijk zijn wij ook trots op ons hoge slagingspercentage.

Met een nieuwe frisse blik bekijkt één van onze consultants graag de mogelijkheden voor uw organisatie. Nodig ons eens uit voor een gratis subsidiescan. Bel ons op 035-785 2734 of stuur ons een contact bericht.

Uw WBSO subsidie verhogen?       Gratis second opinion!
Onze klanten hebben ervaren dat men bij Gouden Kubus meer software WBSO subsidie kan ontvangen. Meestal een substantiële verhoging, soms zelfs een verdubbeling. Onze mensen zijn gespecialiseerd in het aanvragen van software WBSO subsidies en fiscale innovatie regelingen en zoeken dieper. Vraag ons eens om een second opinion, dan komen wij geheel vrijblijvend, zonder kosten, uw R&D grondig inventariseren en adviseren of er inderdaad meer WBSO subsidie mogelijk is.

GOUDEN TIP:
Na ontvangst van een WBSO subsidie heeft u ook recht op een reductie tot 72% van de vennootschapsbelasting. 
Meer weten? Klik op Innovatiebox.


Hoe een software WBSO aanvragen? 
Wilt u weten of u in aanmerking komt voor software WBSO subsidie?
Een software WBSO aanvraag moet voldoen aan de verwachtingen en regels van de RVO. De administratieve vereisten, het gewenste technische niveau, welke werkzaamheden wel of juist niet voor software WBSO in aanmerking komen, als ook de formaliteiten er omheen worden als lastig ervaren. Onze specialisten adviseren u graag over de randvoorwaarden van een succesvolle software WBSO aanvraag.
Wij nemen uw subsidie aanvraag geheel uit handen en begeleiden u bij het opzetten van de bijbehorende administratie en het complient zijn. 
Interesse in software WBSO subsidie?  Bel ons op:  035-785 27 34  of stuur ons een contact bericht.  Wij helpen u graag.

Wat is WBSO subsidie?
De belastingvoordeelregeling voor ontwikkelwerkzaamheden die u in mindering brengt op de loonbelasting.
De betekenis van de WBSO afkorting is "Wet ter Bevordering van Speur en Ontwikkelwerk".

Wie krijgt WBSO subsidie in 2020?
Op voorwaarde dat men aan R&D ontwikkeling jaarlijks 500 uur of meer doet is de WBSO subsidie bedoeld voor ondernemingen die R&D met eigen ontwikkelaars uitvoeren. En ook is de WBSO voor zelfstandigen bedoeld die inkomstenbelasting betalen; indien u als zelfstandige eigen personeel heeft kunt u voor uw eigen R&D uren als ook voor die van uw medewerkers WBSO subsidie aanvragen. 

Hoe het WBSO subsidie voordeel berekenen?
Voor de WBSO uren is het forfaitair uurloon in de WBSO regeling 2020 bepaald op €29,- per uur voor het bepalen van de te verrekenen loonkosten voor de eerste WBSO aanvragen.  Na twee jaar echter hanteert de RVO voor uw WBSO uren het gemiddelde uurloon van de onder WBSO subsidie werkende personeelsleden.

Om het WBSO voordeelpercentage voor de R&D kosten te berekenen hanteert het RVO twee schijven:
Voor de eerste schijf is 32% het tarief van de S&O loonsom tot € 350.000,-.
Voor de tweede schijf is het tarief 16% voor alles daarboven.
Technostarters ontvangen 40%  en 16% (u bent dan minder dan 5 jaar inhoudingsplichtige en hebt nog geen of maximaal 2 jaar WBSO subsidie ontvangen)
De zelfstandige/ZZP’er heeft recht op een standaard S&O aftrek  van € 12.775,-  Een startende zelfstandige krijgt nog eens een aanvullende aftrek van € 6.391,-
Het jaarlijks budget voor de WBSO aanvragen is voor ongeveer € 1200 miljoen.

Wat zijn de WBSO voorwaarden voor WBSO subsidie projecten?
WBSO subsidie kan worden verkregen voor software ontwikkeling - met uw eigen developers - in de eigen onderneming en voor ontwikkel-werkzaamheden die u uitvoert bij klanten voor klanten.
Uw project hoeft niet te slagen om in aanmerking te komen voor WBSO subsidie.

Ondernemers kunnen WBSO aanvragen voor twee type projecten:
  • Ontwikkeling van technisch nieuwe programmatuur/software/producten
  • Technisch wetenschappelijk onderzoek
(Bij software WBSO aanvragen moet het gaan om software ontwikkel activiteiten, die nieuw zijn voor de eigen organisatie en zijn gericht op het tot stand brengen van voor de aanvrager technisch nieuwe (onderdelen van) programmatuur met als doel het werkingsprincipe van de oplossing aan te tonen.)
En natuurlijk moet u een WBSO administratie bijhouden.
Wij helpen u graag bij het juist verwoorden van de software WBSO aanvraag en komen jaarlijks om-niet langs om onze klanten te helpen bij het perfectioneren van hun WBSO administratie map.

Wanneer een WBSO aanvraag indienen?
Het is belangrijk om de WBSO aanvraag in te dienen vóór de start van uw R&D werkzaamheden.
Houdt wel rekening met een maand verwerkingstijd door de overheid. Natuurlijk kan het ook later, maar dan mist u WBSO subsidie over een deel van de ontwikkel werkzaamheden. Bedrijven mogen drie maal WBSO aanvragen per kalenderjaar indienen. (Voor zelfstandigen geldt er geen maximum.)  Per keer kunt u kiezen voor een periode van drie tot twaalf maanden. WBSO aanvragen gelden altijd voor de software ontwikkel werkzaamheden die in het tijdsvak na het aanvraagtijdsip liggen. De periode waarin de WBSO subsidie kan worden aangevraagd is doorlopend.

Wanneer ontvangt u de WBSO subsidie?
Binnen drie maanden, vanaf aanvang van de aanvraagperiode, moet de RVO uiterlijk uitsluitsel geven over een WBSO aanvraag.
Het ontvangen voordeel in de WBSO beschikking verrekent u dan met uw loonheffing aangifte. En als ZZP’er met uw inkomstenbelasting aangifte.

Waarom kiest men Gouden Kubus?
  • Meer dan 20 jaar ervaring in subsidie voor software innovatie
  • Bijna 100% succesvolle software WBSO aanvragen
  • Marktleider en specialist op het gebied van Software WBSO Subsidie aanvragen
  • No cure, no pay op uw genoten voordeel; geen subsidie ontvangen = geen kosten
  • 100% enthousiaste software subsidie specialisten
  • Sympathieke club
Meer informatie nodig?
Meer weten over uw software WBSO subsidie? Bel ons eens op 035-785 2734 of stuur ons een contact bericht. Zie ook rvo.