Innovatiebox aanvragen


Wat is de Innovatiebox?
De Innovatiebox is een speciale tariefbox binnen de vennootschapsbelasting. De fiscale faciliteit Innovatiebox beloont bedrijven die innovatief en succesvol zijn. Op grond van de Innovatiebox kan een lager vennootschapsbelasting tarief worden verkregen op winsten uit WBSO-projecten en octrooien. Het deel van de winst dat toerekenbaar is aan de innovatiefunctie van het bedrijf wordt als Innovatie(box)winst aangeduid. De Innovatiebox kan een reductie tot 72% van de vennootschapsbelasting over winsten verkregen uit WBSO-projecten opleveren. Voor de Innovatiebox regeling worden ieder jaar vele honderden miljoenen gereserveerd, omdat de winsten niet tegen 25% maar tegen 9% Vpb tarief worden belast.
Wilt u weten of u in aanmerking komt voor de Innovatiebox subsidie? Bel ons op 035-785 2734 of stuur ons een contact bericht.

Wanneer is de Innovatiebox interessant voor u?
U komt wellicht in aanmerking voor de Innovatiebox als u winst maakt met innovatieve werkzaamheden. Beantwoord eerst eens de onderstaande vragen:
  • Bent u belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting?
  • Wordt de software in uw organisatie zelf ontwikkeld?
  • Behaald u winst met de diensten/producten die op basis van de software zijn ontwikkeld?
  • Ontvangt u WBSO?
  • Is de innovatie waarvoor u WBSO heeft ontvangen juridisch eigendom van de onderneming?
Heeft u alle vijf met een JA beantwoord?
Dan komen wij als WBSO & Innovatiebox Specialist voor software ontwikkelende bedrijven, graag bij u langs voor een oriënterend gesprek.

Waarom WBSO en Innovatiebox?
Als toegangsbewijs tot de Innovatiebox faciliteit is een WBSO beschikking noodzakelijk.
Ontwikkelt u software maar heeft u nog geen WBSO beschikking? Of heeft u WBSO en/of Innovatiebox vragen?
Neem dan even contact op met één van onze specialisten of bel ons even 035-785 2734. Wij staan u graag te woord.

Hoe werkt het Innovatiebox proces?
Wilt u de Innovatiebox gaan toepassen, dan moet er overleg worden gevoerd met de belastingdienst. Daarbij is het essentieel dat er de juiste afspraken met de belastingdienst worden gemaakt die zowel voor uw bedrijf als voor de belastingdienst werkbaar zijn. Ook willen wij bekijken of het toepassen van de Innovatiebox voor u wel positief uitpakt.
Om moeilijke achteraf discussies met de belastingdienst af te dekken over de toerekening van de winst aan de Innovatiebox gaan wij in vooroverleg met de belastingdienst over de winsttoekenning aan de Innovatiebox. Daarbij krijgt de belastingdienst inzicht in het innovatiegehalte en de innovatiewinst binnen de onderneming. Vervolgens volgt er een bezoek aan uw bedrijf door de belastingdienst waarin zij een beeld vormen van de rol van innovatie in uw organisatie en bedrijfsvoering. Vervolgens gaan zij over tot een inhoudelijke bedrijfsanalyse en een cijfermatige bedrijfsanalyse. Voor het toekennen van de winst aan de Innovatiebox worden twee methoden gebruikt; de costplusmethode en de afpelmethode. Daarna overhandigt de belastingdienst haar conclusie voor een Innovatiebox voorstel. Deze wordt na overeenstemming vastgelegd in een Innovatiebox vaststellingsovereenkomst.

Wat is de forfaitaire Innovatiebox?
Per 1 januari 2013 is de forfaitaire Innovatiebox ingevoerd om kleine bedrijven, waarbij het voordeel van de Innovatiebox niet opwoog tegen de administratieve lasten om de toerekenbare voordelen te bepalen, te ontlasten. Hierbij kan een vast percentage van 25% van de totale winst bij de aangifte VpB in de innovatiebox worden geplaatst tot een maximum van € 25.000,- Dit wordt vervolgens belast tegen een effectief tarief van 9% in plaats van de reguliere 25% of 20%. Van de forfaitaire innovatiebox kunt u maximaal 3 jaar gebruik maken. Valt uw winst groter uit dan in de forfaitaire Innovatiebox past, lees dan de volgende alinea.

Innovatiebox onderhandeling met de belastingdienst?
Zodra u aangeeft het innovatiebox traject in te willen gaan, treden wij gezamenlijk in vooroverleg met de belastingdienst.
Om een optimale benutting van de Innovatiebox te bewerkstelligen gaan wij met u een onderhandelingstraject met de belastingdienst aan. Dit is voor ons een noodzakelijke maar interessante stap die u altijd voordeel oplevert. De belastingdienst heeft namelijk het begrip S&O activum en het begrip innovatiewinst niet duidelijk gedefinieerd. Als wij dit traject met u gaan starten nemen wij eerst de scenario’s met u door. Daarbij wegen wij gezamenlijk met u uw belangen en wensen en bespreken de (on-)mogelijkheden met u door om zo tot een strategie formulering te komen waarin u zich goed kunt vinden. Een goede voorbereiding is het halve werk!


Hoe kan ik beginnen?
Bent ook ú enthousiast geworden over de innovatiebox mogelijkheden?
Bel ons dan op 035-785 2734 of stuur ons een contact bericht. Wij laten u lang genieten, vaak wel vier jaar of langer, van alle voordelen van de Innovatiebox. Wij kijken er naar uit om u te kunnen helpen.
En omdat wij werken op basis van no cure, no pay, komt onze contributie-bijdrage pas voorbij wanneer de Innovatiebox subsidie wordt toegezegd.


Innovatiebox achtergrond
De Innovatiebox is de opvolger van de Octrooibox.
De Innovatiebox geldt vanaf 2007, en in 2010 is de Innovatiebox verruimd; innovatiewinsten die voortvloeien uit octrooien of WBSO (S&O) actviviteiten worden voortaan gelijkelijk behandeld, en per 1 januari 2013 is het ook mogelijk te kiezen voor een forfaitaire Innovatiebox toepassing. Zie de RVO. Het Innovatiebox tarief is per 1 januari 2019 gewijzigd van 5% naar 7% en per 1 januari 2021 van 7% naar 9%