WBSO en RDA


R&D Aftrek
Let op: De RDA subsidieregeling is opgegaan in de WBSO subsidieregeling, hierdoor kunnen ook R&D-kosten en -uitgaven opgevoerd worden binnen de WBSO-aanvraag.
De WBSO subsidieregeling vergoedt vanaf 1 januari 2016 dus een deel van de loonkosten én kosten en uitgaven t.b.v. uw R&D-projecten.

De RDA subsidie aanvraag, ook wel RDA aftrek genoemd, is een fiscale subsidie aanvraag en geldt vanaf 2012. De RDA subsidie aanvraag zorgt naast de WBSO-subsidie en de Innovatiebox voor lastenverlichting voor innovatieve ondernemers.
Met de RDA subsidieregeling kan een extra aftrek worden verkregen op de fiscale winst. Voorwaarde bij de RDA is dat er gebruik wordt gemaakt van de WBSO subsidieregeling. Zowel ondernemers in de zin van de vennootschapsbelasting als ondernemers in de zin van inkomstenbelasting die ook WBSO subsidie aanvragen, kunnen RDA subsidie aanvragen. De uitvoerende instantie is de RVO.

Wilt u meer weten? Neem dan even contact met ons op. Onze specialisten staan u graag te woord.


RDA in notendop
  • Heffingskorting op de Vennootschaps- of Inkomstenbelasting.
  • Voor innovatieve ondernemers.
  • Wetsartikel 3.52a in de Wet inkomstenbelasting 2001 .
  • WBSO-Subsidie en RDA: De RDA subsidieregeling is gekoppeld aan de WBSO subsidieregeling en sluit zoveel mogelijk aan bij de procedure voor het aanvragen van WBSO subsidie. Kortom de WBSO subsidie en RDA subsidie kunnen tegelijkertijd aangevraagd worden. Als er geen gebruik wordt gemaakt van de WBSO subsidieregeling kan ook geen RDA subsidie worden aangevraagd.