WBSO SOFTWARE ADMINISTRATIE


WBSO Subsidie Software Ontwikkeling Administratie
Wanneer u van de WBSO Subsidie Software Ontwikkeling gebruik maakt, moet u een WBSO Software Ontwikkeling Administratie bijhouden waaruit op eenvoudige en duidelijke wijze de aard, inhoud, voortgang en omvang van het verrichte WBSO Software speur- en ontwikkeling (S&O) -werk is af te leiden. Indien u meerdere bedrijven heeft die S&O uitvoeren en deze geen fiscale eenheid vormen dan moet u de WBSO Subsidie Software Ontwikkeling Administratie per bedrijf bijhouden, elk in een aparte map.

WBSO Software Ontwikkeling Urenadministratie
Om het verrichtte S&O aan te tonen moet u een WBSO Software Ontwikkeling Urenadministratie bijhouden. Deze moet binnen 10 dagen na het verrichte S&O werk aanwezig zijn. Daarin registreert u per medewerker, per dag het aantal gewerkte S&O uren. Let daarbij op dat de WBSO Software Ontwikkeling urenadministratie klopt met de verlofdagen en de ziektedagen.
Let daarbij scherp op dat er daarbij enkel de WBSO Software Ontwikkeling uren van S&O medewerkers (programmeurs/architecten/testers) in worden meegenomen. Ook dienen deze WBSO Software Ontwikkeling medewerkers tijdens het project op uw loonlijst te staan. Studenten met stagevergoeding tellen niet mee.
Per jaar kunnen dit per FTE maximaal 1750 WBSO Software Ontwikkeling uren zijn, tenzij er overuren worden gemaakt.
Mocht u geen tijdregistratie-systeem gebruiken, gebruik dan de WBSO Software Ontwikkeling Urenstaat van de rvo. Deze overhandigen wij u graag.

WBSO Software Ontwikkeling Projectadministratie
Tevens moet u een WBSO Software Ontwikkeling Projectadministratie bijhouden om de voortgang, de aard en de inhoud van uw WBSO Software Ontwikkeling activiteiten aan te tonen.
Per kwartaal dient u een WBSO Software Ontwikkeling Voortgangsrapportage te schrijven. Deze moet binnen twee maanden na afloop van het kalenderkwartaal waarin het de WBSO Software Ontwikkeling is verricht, beschikbaar zijn voor eventuele controle. Daarin vertelt u de rode draad van het WBSO Software Ontwikkeling project. Waaraan is er gewerkt, wat ging er zoals verwacht, wat viel er tegen, is het project vertraagt, zijn er wellicht nieuwe inzichten, etc, etc.

WBSO Software Ontwikkeling Administratiemap
In een WBSO Software Ontwikkeling Project-administratiemap verzamelt u in chronologisch volgorde (digitale) documenten als bijvoorbeeld:
  • De voortgangs- en eind rapportages
  • Vergaderstukken
  • Programma’s van eisen
  • Eventuele correspondentie
  • Versiebeheer
  • Git:Logs
  • Schetsen/tekeningen/prototypes
  • Beschrijvingen van testen cq testresultaten
  • En voeg er de communicatie documenten met de RVO aan toe
Zet ook de namen van de WBSO Software Ontwikkeling Medewerkers telkens op de documenten. Dit maakt het u makkelijk voor later.
WBSO Software Ontwikkeling Projecten verlopen wel eens stroef. Leg dit soort tegenslagen van uw software WBSO Software Ontwikkeling Projecten vast door screenshots van bijvoorbeeld foutmeldingen en fouten in de output op te slaan.

Maak ook geregeld een back-up van uw ontwikkelde WBSO Software zodat er een duidelijke voortgang zichtbaar wordt.

Uw S&O WBSO Software Ontwikkeling Administratie heeft een bewaarplicht van 7 jaar. Zonder een WBSO Software Ontwikkeling Administratie bij te houden kunt u na 7 jaar vrijwel geen samenhangend verhaal meer produceren. Kortom, een goede tip; werk deze geregeld bij.